GUNNEBO

Gunnebo Fastening jest jednym z wiodących producentów wkrętów dachowych i fasadowych na rynku skandynawskim, w Europie Centralnej i Wschodniej. W jej skład wchodzą jednostki produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Polsce. Produkując według najnowszych technologii oraz inwestując w rozwój produktów, dywizja technik zamocowań oferuje najwyższej jakości produkty.

 

Gunnebo Industries wczoraj...

 

Firma Gunnebo Industries powstała w 1764 r. w miejscowości Gunnebo na wschodnim wybrzeżu Szwecji. Ówczesnym produktem były gwoździe używane do budowania statków. Podczas następnych stuleci firma zmieniła właścicieli i przechodziła lepsze i gorsze okresy koniunktury, by w końcu w 1995 r. duży inwestor Hidef Kapital AB przejęła firmę zmieniając nazwę na Gunnebo AB. W tym momencie nastąpił rozwój w kierunku osiągnięcia pozycji międzynarodowego lidera w sektorze produktów związanych z bezpieczeństwem.

W 2004 r. w skład grupy wchodziło 110 firm w 32 krajach, zatrudniano 8400 pracowników. Od 1996 r. akcje Grupy Gunnebo AB notowane są na liście „A” sztokholmskiej giełdy papierów wartościowych.

... i dziś

Od 2005 r. akcje Gunnebo Industrier AB notowane są niezależnie na giełdzie. W skład Gunnebo Industrier wchodzą następujące jednostki operacyjne: Gunnebo Lifting, Gunnebo Fastening oraz Technical Products. Firmy reprezentujące te dziedziny zlokalizowane są w 12 krajach i zatrudniają ponad 1200 pracowników.